doctor and young coupleDiagnoza neuropsychologiczna to innymi słowy badanie prowadzone przez psychologa bądź neuropsychologa, którego celem jest określenie sposobu umysłowego funkcjonowania osoby badanej. W szczególności badamy tutaj funkcje i procesy poznawcze, to jest pamięć,uwagę, koncentrację, myślenie, funkcje wykonawcze i ekspresję.

Kto i kiedy powinien poddać się diagnozie neuropsychologicznej?

Wykonanie diagnozy neuropsychologicznej powinno być zalecone przy następujących chorobach i/lub problemach:

  • podejrzenie bądź diagnoza ADHD (nadpobudliwości psychoruchowej), autyzmu, zaburzeń ze spektrum zespołu Aspergera, upośledzenia umysłowego u dzieci
  • trudnościach w koncentracji uwagi, problemach szkolnych, niemożliwości zdania do kolejnej klasy u dzieci
  • przy postawionej diagnozie SM (stwardnienie rozsiane), choroby Alzhaimera, Parkinsona, demencji otępiennej
  • przy stwierdzonym zakażaniu wirusem HIV
  • przy rozpoznaniu tętniaka w mózgu bądź guza w mózgu oraz przy chorobie nowotworowej
  • po udarze mózgu

Jaki jest cel wykonywania diagnozy neuropsychologicznej?

Celem diagnozy neuropsychologicznej jest zawsze określenie aktualnego stanu funkcjonowania chorego – dzięki tej informacji układany jest program rehabilitacyjny, który ma usprawnić i polepszyć życie pacjenta oraz jego rodziny.

Szczególnie ważne jest, aby diagnoza neuropsychologiczna została wykonana możliwie szybko po otrzymaniu rozpoznania chorobowego bądź po przebytym urazie mózgu, gdyż wtedy szybkie wdrożenie rehabilitacji neuropsychologicznej pozwala na osiągnięcie optymalnych efektów!

Jak przebiega diagnoza neuropsychologiczna?

Diagnoza neuropsychologiczna jest procesem składającym się zwykle z minimum 3 spotkań. W czasie pierwszego spotkania zbierana jest historia choroby i dokładny wywiad psychologiczny, który pozwala psychologowi na dobranie odpowiednich testów do badania chorego. Jeśli pacjentem ma być małe dziecko, bądź jeśli pacjent nie ma możliwości samodzielnego udzielenia odpowiedzi na pytania wywiadu udziela opiekun. Czas trwania wywiadu wstępnego to od 30 do 50 minut.

W czasie drugiego spotkania psycholog bada chorego za pomocą odpowiednio dobranych testów neuropsychologicznych. Czas trwania tej wizyty zależy od możliwości koncentracji uwagi osoby badanej. Zwykle wypełnienie testów zajmuje około 60 minut, jednak bywa tak, że spotkanie to rozkładane jest na 2 bądź 3 spotkania po 20-30 minut każde.

Na trzecim spotkaniu następuje przekazanie wyników diagnozy neuropsychologicznej oraz wskazań do dalszej rehabilitacji.

Na podstawie diagnozy neuropsychologicznej można ułożyć plan neurorehabilitacji, jest to jednak usługa dodatkowa, która nie wchodzi w skład samej diagnozy.

Call Now ButtonUmów wizytę