Konsultacja psychologiczna to forma świadczenia pomocy psychologicznej. Konsultacje postawiają na postawienie diagnozy, a więc na zdefiniowanie problemu odczuwanego przez Państwa i określenie dalszej formy pomocy, w celu rozwiązania zaistniałej trudności.

W Centrum Terapeutycznym Panaceum mogą Państwo otrzymać wsparcie w postaci:

  1. konsultacji psychologicznej dla dzieci bądź rodzicówna konsultację psychologiczną dla dzieci i rodziców zapraszamy wszystkie te osoby, które doświadczają trudności związanej z wychowaniem dzieci bądź rozwojem dziecka. Na pierwszą konsultację zawsze proszę przyjść bez dziecka! W czasie spotkania psycholog przeprowadzi szczegółowy wywiad, aby określić naturę problemu. Dopiero po tym spotkaniu okaże się czy konsultacja z dzieckiem bądź psychologiczna obserwacja dziecka jest potrzebna.
  2. konsultacji psychologicznej dla par i związkówto forma wsparcia dla partnerów, w chwilach, gdy związek przeżywa kryzys bądź jest na rozdrożu. Dzięki konsultacji psychologicznej partnerzy uczą się jak ze sobą rozmawiać – jak mówić i jak słuchać – poznają się na nowo i zaczynają rozumieć oczekiwania oraz potrzeby drugiej strony. Konsultacja psychologiczna dla par pozwala na rozwiązanie wielu trudności i stwarza nową przestrzeń do rozwoju dla związku. Dzięki niej trudne tematy zostają przepracowane a relacja ma szansę się umocnić.

    W zależności od zgłaszanego problemu psycholog może poprosić o spotkanie z każdym z partnerów osobno bądź prowadzić konsultacje wspólnie.

  3. konsultacji psychologicznej dla osób dorosłychgdy w życiu prywatnym lub zawodowym doświadczają Państwo trudności, gdy życie przestaje cieszyć a problemy wydają się piętrzyć warto się zastanowić czy trzeba przez to wszystko przechodzić samemu. Wsparcie psychologiczne w trudnych momentach życia pozwala na łatwiejsze uporanie się z kłopotami oraz zyskanie nowej perspektywy na te doświadczenia. W efekcie, z wielu wydarzeń można wynieść pożyteczną lekcję na przyszłość.

    W czasie konsultacji mogą być zastosowane rozmaite formy i techniki wsparcia, w zależności od zgłaszanego przez Państwa problemu. Zawsze kładziemy nacisk na edukację psychologiczną i wyposażenie naszych podopiecznych w efektywne techniki radzenia sobie ze stresem i trudnościami, tak, by w przyszłości byli w stanie samodzielnie stawić czoła nowym wyzwaniom.

 

Konsultacja trwa zwykle 50 minut.

W czasie konsultacji psychologicznej nie jest prowadzona diagnoza testami psychologicznymi. Oferujemy usługę diagnozy psychologicznej znormalizowanymi testami psychologicznymi, aby jednak je wykonać prosimy o wyraźne zaznaczenie celu wizyty w czasie rezerwacji. Jest to bardzo ważne, gdyż zwykle na przeprowadzenie testów psychologicznych potrzeba więcej czasu niż zabiera standardowa konsultacja!

Call Now ButtonUmów wizytę