Prowadzimy kompleksową diagnozę psychologiczną, w tym diagnozę rozwojową dzieci, diagnozę znormalizowanymi testami psychologicznymi oraz diagnozę seksuologiczną.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECI

Diagnoza psychologiczna dzieci obejmuje:

  • badanie inteligencji i pamięci,
  • diagnozę w kierunku upośledzenia umysłowego bądź zaburzeń pamięci
  • diagnozę rozwojową (określenie wieku umysłowego, zdolności)
  • diagnozę w kierunku ADHD, autyzmu, zaburzeń ze spektrum zespołu Aspergera (diagnoza neuropsychologiczna)

 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA OSÓB DOROSŁYCH

Diagnoza psychologiczna osób dorosłych, w zależności od potrzeb bądź wskazań może zawierać takie elementy:

  • ocenę inteligencji i pamięci
  • badanie cech osobowości i temperamentu
  • badanie zaburzeń osobowości
  • pogłębiony wywiad diagnostyczny (kliniczny)

 

W zależności od wykonywanych testów oraz wieku osoby poddającej się diagnozie czas trwania spotkania może się wahać między 45 a nawet 120 minut! Prosimy o podanie w czasie rejestracji, że chcą Państwo wykonać diagnozę psychologiczną, często bywa tak, że przed przystąpieniem do etapu diagnozy psychologicznej potrzebna jest wstępna konsultacja psychologiczna, w czasie której specjalista określa narzędzia i testy psychologiczne, które będą wykorzystane w czasie właściwej diagnozy.

Proszę pamiętać, że celem diagnozy psychologicznej jest postawienie rozpoznania i wyznaczenie dalszych wytycznych do pracy!
Po wykonaniu testów psychologicznych otrzymają Państwo zaświadczenie z informacją o zdiagnozowanym zaburzeniu (bądź jego braku) oraz uwagi do dalszego postępowania. W niektórych przypadkach (w zależności od tego kto skierował Państwa na diagnozę) może być potrzebne wydanie pełnego raportu z przeprowadzonej diagnozy w celu dołączenia jej do dokumentacji medycznej – stworzenie raportu jest usługą dodatkową, konieczność jego otrzymania proszę zaznaczyć przed przystąpieniem do badania.

Call Now ButtonUmów wizytę